Cursuri de formare profesionala

Obiectivele cursurilor de formare profesionala
 • reconversia fortei de munca, in vederea exercitarii unei activitati profesionale prin frecventarea si absolvirea unui curs intensiv de pregatire sau recalificare, respectiv, perfectionare, prin dobandirea unor noi competente profesionale sau schimbarea meseriei, atat persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca a salariatilor din cadrul agentilor economici cat si a persoanelor interesate;
 • implica asigurarea posiblitatilor de angajare;
 • cerfiticatele de absolvire ale cursurilor organizate de C.F.P si Furnizorii autorizati conform ordonantei 129/2000 sunt recunoscute de MMSSF si Ministerul Educatiei.
 • directia profesionala pentru care se opteaza implica:
  • un nivel minim al studiilor ( dupa caz scaoal generala, scoala profesionala sau liceu ) reprezentand una din conditiile de inscriere;
  • structura de desfasurare a cursurilor pe module, prin pregatire teoretica si instruire practica.

   Cursurile teoretice se desfasoara in salile de curs adecvat dotate si sunt asigurate de specialisti si cadre didactice cu experienta in domeniu.
   Instruirea practica se axeaza pe instruirea de profil in cadrul atelierelor scoala apartinand agentilor economici si furnizorilor de formare profesionala.
   Continutul cursurilor, dar si obiectivele activitatilor practice se ridica la nivelul cerintelor actuale.
Acte necesare inscrierii la cursurile de calificare
 • buletin de identitate;
 • certificat de nastere;
 • certificat de casatorie;
 • diploma de studii (ultima forma de invatamant absolvita);
 • carnet de somer si anexa nr. 9 emisa de A.J.O.F.M (in cazul in care persoana este in evidenta A.J.O.F.M)
 • adeverinta medicala din care sa rezulte ca este apt in meseria solicitata;
 • adeverinta fisc (nu au venituri);
Actele - in original si cope xerox. Copiile xerox vor fi confruntate cu originalele, urmand a se inapoia titularului;
Persoanele aflate in cautarea unui loc de munca - inregistrate la A.J.O.F.M, vor urma cursurile gratuite, respectand normele in vigoare, vor beneficia de indemnizatia de somaj, vor avea asigurata decartarea abonamentului de calatorie pe perioada frecventarii cursurilor.
Cursuri de calificare, recalificare, instruire, pregatire si specializare organizate pentru persoanele aflate in cautarea unui loc de munca
 1. constructii;
 2. comert si alimentatie publica;
 3. servicii si servicii in agricultura;
 4. introducere, validare si prelucrare date, contabilitate;

Persoanele in cautarea unui loc de munca pot participa la programe de formare profesionala care sa le asigure cresterea si diversificarea competentelor profesionale in scopul asigurarii mobilitatii si reintegrarii pe piata muncii.
Programele de formare profesionala asigura, conform legii, initierea, calificarea, recalificarea, perfectionarea si specializarea persoanelor in cautarea unui loc de munca.
Formarea profesionala a persoanelor in cautarea unui loc de munca se face tinandu-se seama de cerintele de moment si de perspectiva ale pietei muncii si in concordanta cu optiunile si aptitudinile individuale ale persoanelor respective.
Formele prin care se realizeaza formarea profesionala a persoanelor in cautarea unui loc de munca sunt: cursuri, stagii de practica si specializare, precum si alte forme, in conditiile legii.

Anexam structura cursurilor, dupa grila mentionata:
 

CURSURI CE SE VOR ORGANIZA  IN CURSUL ANULUI 2013

   
NR. CRT. OCUPATIA  / CALIFICAREA
1 Administrator pensiune turistica
2 Baby sitter
3 Barman preparator
4 Bucatar
5 Camerista
6 Comunicare limba engleza
7 Comunicare limba germana
8 Contabil
9 Electrician constructor
10 Frizer, coaformanichiurist, pedichiurist
11 Inspector protectia muncii
12 Inspector resurse umanre
13 Lacatusi constructii metalice si navale
14 Legumicultor
15 Lucrator in comert
16 Lucrator in mecanica agricola
17 Maseur
18 MecanicVulcanizator
19 Ospatar(chelner) vanzator in unitati de alimentatie
20 Pavator
21 Pescar in ape interioare si de coasta
22 Sudor
23 Zidar, rosar tencuitor

Relatii la sediul AJOFM Tulcea - Compartiment Formare Profesionala, persoana de contact dna. HALCIUC GABRIELA: tel 0240516858 interior 118, e-mail  gabriela.halciuc@tl.anofm.ro